Privacyverklaring

Privacyverklaring Chiro Kreato

Groepsgegevens

Naam:                              Chiro Kreato

Leden:                              Meisjes

Adres:                               Guldensporenlaan 12, 2260 Westerlo

Mail:                                 chirokreato@hotmail.com

Informatie:                     

Volwassen begeleider:                Marc Eyckmans

                                                    0495-91 20 64

       marc.eyckmans@gmail.com

Groepsleiding:                             Marie Spruyt                                                Astrid Huyskens

                                                    0470-34 23 36                                             0479‑75 73 42

                                                    mariespruyt@hotmail.com                          astrid.huyskens@telenet.be

                                                    Saviëlle Gorter

                                                    0474-41 55 38

                                                    savielle_gorter@live.be

Privacy en veiligheid

Uw kind is ingeschreven bij de Chiro. U laat dus persoonlijke gegevens achter bij ons, zodat we u zo goed mogelijk kunnen contacteren, verzekeren, enz. U wilt ook vast wel weten wat we met die gegevens doen. We laten u dat hieronder even weten.
 

Veilig

We doen ons uiterste best om de gegevens van uw kind zo veilig mogelijk te bewaren. Wie ze niet nodig heeft, kan er simpelweg gewoon niet bij. We geven de gegevens niet door aan externe organisaties. Mocht u het gevoel hebben dat er iets schort aan onze veiligheid, dan mag u het ons steeds laten weten.
 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Contactgegevens

Als u uw kind inschrijft bij de Chiro ontvangen we haar contactgegevens. Contactgegevens worden bijgehouden in het online Groepsadministratieportaal (GAP) en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De basisgegevens (één adres, één telefoonnummer en één mailadres, vanaf tiptiensleeftijd bij voorkeur van de jongere zelf) worden doorgestuurd naar Chirojeugd Vlaanderen. Zij zorgen voor de verzekering en dergelijke.

Medische gegevens

De informatie over de gezondheidstoestand van uw kind wordt bijgehouden door de leidingsploeg en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De leidingsploeg heeft afspraken gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan. De dieetvoorkeur en medicatie  wordt uiteraard doorgegeven aan de kookploeg.
 

Wie heeft toegang tot de gegevens?

We geven uw kind haar contactgegevens zelden door aan externe partijen. Het betreft concreet de verzekeringspartner en onze bezorgpartner voor magazines en publicaties die we naar uw kind toesturen (dit laatste is enkel van toepassing voor Tiptiens en Aspi’s).  De partijen die namens ons uw gegevens krijgen mogen deze enkel gebruiken om een dienst te leveren namens Chirojeugd Vlaanderen. Medische gegevens geven wij nooit door aan externen. Enkel aan (medische) hulpverleners indien dit nodig is.
 

Waar worden de gegevens opgeslagen?

De contactgegevens van uw kind worden opgeslagen in online Groepsadministratieportaal (GAP). Enkel de groepsleiding en de volwassen begeleider heeft toegang tot dit portaal. De papieren versie van de contactgegevens en het medisch dossier houden wij tijdens het werkjaar bij in een map. Deze map ligt veilig opgeborgen en wordt elk jaar vernieuwd.
 

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
 

Wat zijn de rechten op uw kind haar gegevens?

U bent de baas over de gegevens van uw kind. Wil u inzage krijgen in uw kind haar persoonsgegevens? Of een kopie ontvangen? Wil u de gegevens laten wijzigen of verwijderen, of uw contactvoorkeuren laten aanpassen? Geen probleem. U laat het ons weten per mail of per telefoon, en we luisteren graag naar uw vraag.
 

Wijzigingen van het privacybeleid

We zullen zo nu en dan dit privacybeleid aanpassen. Als we veranderingen aan het privacybeleid openbaar maken, veranderen we de datum van de 'laatste update' onderaan in dit document. Bij belangrijke wijzigingen in het privacybeleid of in de manier waarop wij de persoonsgegevens van uw kind gebruiken, zullen wij u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via mail.

Laatste update

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.